ZWROTY

Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Od Umowy można odstąpić składając nam odpowiednie oświadczenie – wzór formularza zwrotu dostępny jest na stronie www.bokabutik.pl.
Oświadczenie może być złożone w formie papierowej – dołączone do zwracanego towaru, lub w formie elektronicznej – przesłane na adres: biuro@bokabutik.pl najpóźniej w dniu otrzymania zwracanego towaru przez Sprzedawcę.

Zwracany towar należy zabezpieczyć i przesłać na adres: Boka Butik Oskar Maronna, ul. Reta 14/3, 43-190 Mikołów

Produkt zwracany nie może nosić śladów użytkowania: zagnieceń świadczących o użyciu odzieży, śladów zapachowych perfum oraz detergentów oraz wizualnych (zabrudzeń kosmetykami). W przypadku zwrotu odzieży z widocznymi śladami użytkowania, Sprzedawca ma prawo odstąpić od dokonania zwrotu i odesłać towar do Klienta.

Klient dokonuje zwrotu na własny koszt, paczki nadane za pobraniem, czy do paczkomatu nie będą odbierane.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najniższy koszt dostawy oferowany przez Boka Butik.
Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie podlegają zwrotowi. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi z uwagi na stałe koszty wysyłki towaru.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Ponadto, chcielibyśmy podkreślić, iż zwrotom oraz wymianie nie podlegają następująceprodukty:

  • bielizna osobista: body, bielizna oraz stroje kąpielowe
Formularz Zwrotu Formularz Reklamacji